Bonjour à tous,

Egun on deneri,

Après un été sous le soleil, nous revenons vers vous pour aborder la rentrée dans le contexte de l’épidémie de Covid .

Uda eguzkitsu baten ondotik, zuengana heldu gitzaizue, Covid epidemaiaren egoerarekin eginen den sartzearen aipatzera.

Un protocole sanitaire nous a été communiqué en juillet. Protokolo sanitario bat helarazia izan zaigu uztailean.

Il prévoit un retour de tous les élèves, masqués pour les enfants de plus de 11 ans, sans distanciation sociale dans les classes ; un nettoyage moins contraignant et un port du masque pour les adultes.

Hunek dio ikasle guziek berriz eskolako bidea hartuko dutela, maska batekin 11 urtez goitikakoentzat, gelan urruntasun sozialik gabe egon daitezkela, garbiketa arauak arinduak direla eta helduek maska bat beharko dutela.

Sachez donc, que tous les élèves seront accueillis à l’école et au collège : Jakin beraz, ikasle guziak errezebituak izanen direla eskola eta kolegioan.

    – le lundi 31 août pour les écoliers, Agorrilaren 31n, astelehenez, eskolako haurrak

    – et le mardi 1er septembre pour les collégiens. Irailaren 1ean, asteartez, kolegioko ikasleak

Toutefois, nous vous demandons de rester très vigilants sur les symptômes et les prises de températures. Halere, galdegiten dautzuegu artoski zaintzea sintoma eta tenperatura hartzeak.

Dans le cas où un enfant présenterait des symptômes, nous l’isolerions du groupe dans une salle prévue à cet effet et vous contacterions pour venir le récupérer.

Zuen haurrak sintoma batzuk balitu, horretarako atxikia den gela batera eramanen dugu eta deituko zaituztegu bere xeka etortzeko.

Dans le cas où vous avez été en contact avec une personne positive dans les 14 jours précédents la rentrée (soit le 17 août pour les élèves du primaire et le  18 août pour les collégiens), nous vous prions de nous en informer avant la rentrée.

Sartzea aitzineko 14 egunetan kontaktuan izan bazirezte positibo agertu den norbaitekin (agorrilaren 17a lehen mailakoentzat eta 18a, kolegiokoentzat), galdegiten dautzuegu gure abisatzea sartzea aitzin

Dans tous les cas, si vous notez des symptômes chez votre enfant ou parmi les personnes de son entourage, nous vous prions de nous le communiquer pour éviter une propagation qui conduirait à une fermeture rapide de l’établissement.

Kasu guzietan ohartzen bazirete zuen haurrak sintomak dituela edo zuen inguruko norbaitek, galdegiten dautzuegu jakinean atxikitzea, hedatze zabal baten eta ikastetxearen hestearen saihesteko.

Pour éviter une telle mesure qui pénaliserait tout le monde, continuons de travailler ensemble dans un esprit de confiance et de bienveillance pour l’avenir de nos jeunes. Denen kaltetan izan liteken neurri horren ez hartzeko, segi dezagun elkarlanean, konfiantxazko eta borondate onezko izpiritu batekin.

Pour conclure, nous attendons la déclaration du ministre de l’Education Nationale le 26 août (et le protocole qui en découlera) pour vous donner les dernières informations de rentrée. (via un futur article sur le blog)

Bukatzeko, agorrilaren 26ean beharra den Hezkuntza ministroaren hitzaldiaren beha gaude (bereziki protokoloa), sartzeko azken berrien emaiteko.

Goxa untsa bakantzen azken egun hauek eta laster arte.

Profitez bien de ces derniers jours de vacances et à bientôt !

   Mme Acheritogaray Nadia   et M. Elissondo Laurent

Directrice  de l’école Donostei  / Directeur du collège Donostei

Donostei eskola eta kolegioko zuzendariak.