Aktibitate bat bukatua delarik ttipi, arteko, eta haundien mailako ikasleek tailer autonomak hartzen ahal dituzte beren adinen arabera. Aktibitateak urtean zehar aldatuko dira. Horren bidez arlo desberdinetan manipulatzen dute helburuen finkatzeko : motrizitate fina garatu, hizkuntza mobilizatu neurri guzietan, jokatu, adierazi, ulertu aktibitate artistikoen bitartez, lehen tresnak tresnak eraiki gogoetaren egituratzeko eta mundua ikertu.

Lorsque une activité est terminée les élèves de petite, moyenne et grande sections ont la possibilité de prendre un atelier autonome qui correspond au niveau de sa classe. Les ateliers évolueront toute l’année. Ils permettent de consolider en manipulant dans les différents domaines d’apprentissage : développer la motricité fine, mobiliser le langage dans toutes les dimensions, agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, consolider les premiers outils pour structurer sa pensée et explorer le monde.